Större Hackspett

   Klicka på bilden.
Pentax K-m, 70-300.
Större hackspett är vår vanligaste hackspett. Man ser den ofta inne i villaområden och parker där den flyger mellan träden för att leta föda. Den lever på insekter och dess larver men även på frön från kottar och växter.

RSS 2.0